جمعه 7 بهمن 1401
- الجمعة 6 رجب 1444
- Fri 27 Jan 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

مقالات علمی-پژوهشی

نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی، دوره 18، شماره 5، مرداد 1397 چکیده نگارش کتاب «حقوق عمومی در نهج البلاغه» هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به جهت جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی، امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی – تحلیلی و مطابق الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر… ادامه مطلب...
دو فصلنامه علمی-پژوهشی قدرت نرم، شماره 12، بهار و تابستان 1394 ادامه مطلب...
فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی، شماره 83 بهار 1396نويسنده(گان):حسين جوان آراسته، انسيه فراهاني ادامه مطلب...