شنبه 29 ارديبهشت 1403
- السبت 11 ذو القعدة 1445
- Sat 18 May 2024

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

مقالات علمی-پژوهشی

چکیده شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان محدودیت و بیشترین مطلوبیت مالی را فراهم نماید. با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در تولید از مقبولیت خاصی در صنعت نفت جهان برخوردار است اما در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع قانونی به دست نیاورده است. منتقدان، برخی سازوکارها و شروط را موجب مغایرت این الگوی قراردادی با مفاد برخی اصول قانون اساسی قلمداد… ادامه مطلب...
چکیده: امنیت شغلی یکی از مهم­ترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی… ادامه مطلب...
چكیدههدف تحقیق اعتبار سنجی قراردادهای نفتی IPC با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به صورت کلی شرکت های سرمایه گذار در حوزه نفت و گاز به دنبال سرمایه گذاری درکشورهایی هستند که کمترین میزان مناقشات و بیشترین ارزش افزوده مالی را فراهم نماید. قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به دلیل موانع حقوقی به دست نیاورده است. منتقدان برخی شرایط و نكات را موجب عدم انطباق این روش قراردادی با… ادامه مطلب...
چکیده حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش­فرض تمامی حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال… ادامه مطلب...
چکیده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سئوال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست. پیش فرض… ادامه مطلب...
چكيدههرچند صيانت از آزادي دغدغه اصلي نظامهاي مردمسالار است، با وجود اين، آزاديها در هيچ نظام حقوقي به صورت مطلق به رسميت شناخته نشدهاند. پرسش اصلي اين است كه حدهاي وارد بر آزاديهاي مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس چه معيارهاي تحدي د « مبنا » و « مرجع » و شاخصهايي صورت ميپذيرد. اين مقاله با فرقگذاري ميان آزاديها، مرجع و عامل اصلي تحديد آزاديها را قانون دانسته و بر اين نكته تأكيد ميكند كه تعيين ميشود… ادامه مطلب...
چکیده «فقه اسلامی و حقوق بشر» مجموعه ارزشمندی از مقالات نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر است که به کوشش استاد محمد رضا باقرزاده به زیور طبع آراسته است. روش ارزیابی و نقد این کتاب، استنادی- تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. این که آیا آموزه های اسلامی با حقوق بشر سازگاری دارد یا ندارد، یکی از پرسشهای… ادامه مطلب...
چكيدهاز جمله موضوعاتي كه در حوزه مالكيت دولت در سالهاي اخي ر در نظام حقو قي اي ران مطرح شده، بحث مباني و چرايي تملكات شهرداري است كه در پرتو تئوريهاي بنيادين حقوق اداري در مورد دولت قابل بحث مي باشد. دو تئوري بنيادين قدرت عمومي و خدمت عموم يكه ريشه در حقوق اداري فرانسه دارند و البته مباني آن را در حقوق اسلامي نيز مي توان پيداكرد اساس اين تحليل را تشكيل مي دهند . هدف از تبي ين… ادامه مطلب...
صفحه1 از4