جمعه 7 بهمن 1401
- الجمعة 6 رجب 1444
- Fri 27 Jan 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

کتابها

حقوق اساسی، مهمترین شاخه از شاخه های حقوق عمومی است و با بهره گیری از منابعی چون قانون اساسی که عالیترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور است، به بررسی ماهیت حاکمیت، نوع حکومت، تشکیلات و صلاحیت های قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت، صلاحیت مقام های دولت و نیز حقوق و آزادی های بنیادین ملت، می پردازد. ادامه مطلب...
بررسی «حقوق بشر» در جوامع بشری و «حقوق بشر در اسلام»، با چالشهای فراوانی روبروست؛ این که انسان از چه حقوقی برخوردار است و مسؤولیت هایش چیست، بستگی به هویت انسان، ابعاد وجودی، نیازمندی ها و نیز هدف و مقصودی دارد که برای آن آفریده شده است. تفاوتهای فرهنگی و گونه گونی بنیادهای فلسفی در نوع نگاه به انسان و حقوق وی را نمی توان انکار کرد و روشن است که پاسخ مکاتب مادی با مکاتب الهی در این خصوص،… ادامه مطلب...
نخستین چاپ «درسنامه علوم قرآن[1]» سال 1377 تقدیم قرآن پژوهان شد و يك سال بعد، در همایش کتاب سال حوزه علمیه قم، در شمار کتب برگزيده سال، قرارگرفت و به طور متوسط در هر سال دو نوبت چاپ گردید. اقبال روز افزون به «درسنامه» سبب شد تا اشخاص حقیقی و حقوقی، آن را به زبانهای عربی، انگلیسی، اسپانیولی، اردو و چینی ترجمه کنند. ادامه مطلب...
پس از بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و مطابق سرفصلهای جدید، همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی 1 و 2 و 3 توزیع شده و در هر مبحث، مطالب عام حقوق اساسی و مطالب خاص مربوط به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان ارائه می شود. مطابق این سرفصلها، تمرکز اصلی در حقوق اساسی 2، بر بررسی ساختار حکومت و نهادهای اساسی است. به همین منظور، دانشجویان با انواع قوا… ادامه مطلب...
صفحه1 از2