شنبه 24 مهر 1400
- السبت 10 ربيع أول 1443
- Sat 16 Oct 2021

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

حقوق بشر در اسلام

  • دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 14:30
  • منتشرشده در کتابها
  • بازدید 430 بار

بررسی «حقوق بشر» در جوامع بشری و «حقوق بشر در اسلام»، با چالشهای فراوانی روبروست؛ این که انسان از چه حقوقی برخوردار است و مسؤولیت هایش چیست، بستگی به هویت انسان، ابعاد وجودی، نیازمندی ها و نیز هدف و مقصودی دارد که برای آن آفریده شده است. تفاوتهای فرهنگی و گونه گونی بنیادهای فلسفی در نوع نگاه به انسان و حقوق وی را نمی توان انکار کرد و روشن است که پاسخ مکاتب مادی با مکاتب الهی در این خصوص، در برخی از موارد، یکسان و مشابه نیست. آفت بزرگ پژوهشهای حقوقی مرتبط با حقوق بشر، نگرشهای افراطی یا تفریطی نسبت به حقوق بشر معاصر است که گاه به تقدیس و گاه به تحقیر آن انجامیده و در نتیجه اصالت علمی آن را زیر سئوال برده است. نوشته حاضر تلاش کرده است تا خود را از این آفت دور نگه دارد.

در تدوین کتاب «حقوق بشر در اسلام» ملاحظات زیر مورد توجه بوده است:

  1. از آن جا که درک و تحلیل درست از مصادیق مهمترین حق های بشری، متوقف بر آشنایی با مفاهیم، مبانی و اصول مطرح دراین مقوله می باشد، این کتاب در چهار فصل سازماندهی شده است. در فصل نخست که به بررسی مفاهیم و بیان کلیات، اختصاص دارد، افزون بر معناشناسی کلیدواژه ها، با اشاره به تاریخچه حقوق بشر، تصویری از رویکردهای اندیشمندان اسلامی به حقوق بشر معاصر نیز، ارائه شده است. این امر می تواند اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع حقوق بشر را بیش از پیش نمایان سازد؛ فصل دوم، به مبانی و اصول حقوق بشر، و فصلهای سوم و چهارم، به بررسی مهمترین مصادیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص یافته است. رویکرد کتاب، تطبیقی و با نگاهی به حقوق بشر معاصر است تا از این رهگذر، نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شود.
  2. کتاب حاضر هرچند فراتر از متنی صرفا آموزشی است، ولی سرفصلهای مصوب درس «حقوق بشر در اسلام»(در مقطع کارشناسی حقوق) را از نظر دورنداشته و کوشش کرده است، افزون بر اتقان، از نگارشی شیوا و روان برخوردار بوده و تصویر نسبتا روشنی از حقوق بشر در اسلام را برای جامعه علمی و از جمله دانشجویان عزیر ارائه دهد.
  3. بیان گزیده مطالب و نیز طرح سئوالاتی در قالب پرسش (از متن) و پژوهش (خارج از متن) در پایان هر فصل، از امتیازات دیگر این کتاب است.

    کتاب حقوق بشر در اسلام زمستان 1397 توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن