سه شنبه 1 بهمن 1398
- الثلاثاء 26 جماد أول 1441
- Tue 21 Jan 2020

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

چگونگي حكومت حاکمان[1] از آن جا که حکومت، دارای قوای سه گانه و نهادهای خاص می باشد، بخشی از بررسی چگونگي حكومت، مربوط به بررسی این قوا در حکومت اسلامی و بخشی مربوط به بررسی حقوق مردم در نظام اسلامی است. بدین ترتیب ابتدا قلمرو اختیارات حاکم و ارتباط آن با موضوع تفکیک قوا را بررسی خواهیم کرد. ادامه مطلب...
حکومت در اسلام سه پرسش اساسي در برابر هر نظام سياسي وجود دارد: چه كساني حكومت مي كنند؟ چگونه به حكومت مي رسند؟ چگونه حكومت مي كنند؟ مباحث حکومت در اسلام را در پاسخ به این سه پرسش بررسی می کنیم: ادامه مطلب...
اركان دولت در اسلام مقدمه: مباحث حقوق عمومي در دو محور كلي «دولت» و «حقوق ملت» قابل بررسي است. بر اساس همين دو محور و البته با ملاحظات اسلامي مي توان مباحث حقوق عمومي در اسلام را مورد توجه قرارداد و اموري همچون اركان دولت، نظريه هاي مربوط به دولت، نظام اداري، نظام قضايي، امور حسبيه و حقوق ملت را در اين حوزه بررسي كرد. دولت در اصطلاح علوم سیاسی و حقوق عمومی در سه معنای اخص، خاص و عام… ادامه مطلب...
اصول یعنی قواعد کلی، که می توان بر اساس آنها، احکام موضوعات حقوق عمومی را شناخت. در حقوق عمومی رایج، اصولی مانند اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت مورد توجه قرارگرفته اند. درحقوق اسلام، نیز اصول متعددی را می توان به عنوان اصول حقوق عمومی در نظرگرفت: 2-1. اصل مشارکت (مقایسه میان رویکرد حق‌گرا به مشارکت در نظامهای عرفی و رویکرد حق و تکلیف گرا به مشارکت به صورت توامان در نظام اسلامی) 2-2. اصل مشاورت ادامه مطلب...
1-1. حاکمیت تشریعی خداوند یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی ، مسئله حاکمیت است؛ گرچه حاکمیت منشأ هر صلاحیت و قدرتی است، ولی باید دید، خود این قدرت برتر از کجا ناشی می‌شود. براساس جهان‌بینی اسلامی به دلیل انحصار خالقیت، مالکیت و ربوبیت در خداوند، حاکمیت نیز مختص اوست. این انحصار که به دلایل برونی دینی، در جای خود اثبات شده است، شاهد درون دینی نیز دارد که در هر مورد به یک آیه قرآن اشاره می شود: ادامه مطلب...
چیستی حقوق عمومی درک دقیق از حقوق عمومی بستگی به شناخت تفاوت میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی و نیز موضوع حقوق عمومی یعنی حکومت و عمل حکمرانی دارد. «عمل حکمرانی به عنوان پدیده ای عام هر آن جایی وجود دارد که مردم بخواهند با هم زندگی کنند؛ خواه در خانواده، شرکت، مدرسه یا باشگاه. چنین گروههایی به منظور ابقای زندگی جمعی وبی تردید برای توسعه و شکوفایی باید مجموعه ای از مناسبات حکمرانی را هر چند ابتدایی و اولیه… ادامه مطلب...
در نظام اسلامی رکن انسانی (امت) در نظام سیاسی اسلام، آنچه اولا و بالذات در رابطه با عامل انسانی مورد توجه قرارمی گیرد «امت» است. «امت» به مجموعه از انسانها اطلاق مي شود كه داراي مقصد واحدند. منظور از امت اسلام، تمام افرادي هستند كه در سه محور توحيد، نبوت پيامبر و اعتقاد به معاد، هم عقيده اند. ادامه مطلب...
رکن قدرت سیاسی (حاكميت)[1] حاكميت در لغت به معنای تفوق و برتری و در اصطلاح عبارت از «قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معناست که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری برابر با آن وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی… ادامه مطلب...
دولت و ارکان آن دولت در اصطلاح علوم سیاسی و حقوق عمومی در سه معنای اخص، خاص و عام به کار می رود. مراد از معنای اخص دولت، قوه مجریه[1] است؛ یکی از قوای سه گانه حکومت که متشکل از رئیس جمهور و هیات وزیران است. وقتی گفته می شود هیئت دولت تشکیل جلسه داد و یا این که دولت در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد، مراد از دولت قوه مجریه است. ادامه مطلب...
صفحه1 از2