شنبه 27 شهريور 1400
- السبت 11 صفر 1443
- Sat 18 Sep 2021

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

همایش ها

چکیده یکی از اهداف مهم ادیان در حوزه حکومت و سیاست، توام ساختن آمریت سیاسی با ارزشهای اخلاقی است. قدرت سیاسی، باید به گونه ای به جریان افتد که نه تنها به ارزشهای اخلاقی آسیبی نرساند بلکه بسترسازی لازم برای رشد و تعالی اخلاق در جامعه را فراهم سازد. این مقاله، با تمرکز بر رویکرد اخلاقی ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت و یهودیت) و غیر ابراهیمی (زرتشت، هندویسم و بودیسم)؛ پس از اشاره به جایگاه اخلاق در ادیان، هنجارهای اخلاقی مورد… ادامه مطلب...