سه شنبه 4 مهر 1402
- الثلاثاء 12 ربيع أول 1445
- Tue 26 Sep 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

نشست علمی تاثیر حاکمیت دینی بر قانون گذاری

 تاثیر حاکمیت دینی بر قانون گذاری (جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی)
ارائه دهندگان: حسین جوان آراسته و محسن ملک افضلی
زمان: 26 آذر 1394  

مکان: جامعه المصطفی العالمیه


هدف نشست:
1. تحلیل میزان تاثیرگذاری حاکمیت دینی بر نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی
2. بازخوانی قوه مقننه ایران از منظر تعامل با حاکمیت دین

خروجی مورد انتظار از نشست:
1. درک دقیق تر از دامنه تاثیرات حاکمیت دین بر نهاد قانونگذاری
2. تعیین اصولی از قانون اساسی مرتبط با قوه مقننه معطوف به بایسته ها و نبایسته های تاثیر حاکمیت دینی

محورهای نشست:
1. بررسی موارد تاثیر پذیری نهاد قانونگذاری از حاکمیت دینی  (بایسته های انجام شده)
2. بررسی موارد تاثیر پذیری نهاد قانونگذاری از حاکمیت دینی (نبایسته های انجام شده)
3. بررسی موارد عدم تاثیر پذیری نهاد قانونگذاری از حاکمیت دینی (بایسته های انجام نشده)

سوالات مورد نظر برای پاسخگویی:
1. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی به درستی از حاکمیت دینی تاثیرپذیرفته است؟
2. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی از حاکمیت دینی تاثیر نپذیرفته است؟
3. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی با این تصور که  حاکمیت دینی اقتضائات خاصی را می طلبد تحت تاثیر قرارگرفته است؟
4. وضعیت سایر کشورهای اسلامی در محورهای فوق چگونه است؟


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن