يكشنبه 26 آبان 1398
- الأحد 20 ربيع أول 1441
- Sun 17 Nov 2019

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

اخبار

پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری مجله فقه حکومتی با حضور اعضای این شورا در تاریخ 25 فروردین 1398در موسسه مطالعاتی صراط مبین برگزار شد. ادامه مطلب...
 شماره 5 دوفصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی منتشر شد شناسنامه نشریه: صاحب امتیاز: محمد جواد ارسطا مدیر مسئول: حسین جوان آراسته سردبیر: حسین جوان آراسته دبیر تخصصی: امید خاکی مدیر اجرایی: مهدی نظری ادامه مطلب...
شماره 4 دو فصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی به مدیر مسئولی و سردبیری حسین جوان آراسته منتشر شد. نویسندگان و عناوین مقالات این شماره عبارتند از آقایان : ارسطا: نحوه مواجهه امیر المومنین با صاحبان قدرت بهادری جهرمی: مردم و حکومت غیر اسلامی، سکوت، هجرت و مقابله دادمرزی: ملاحظاتی بر تاثیر سیاستهای کلی نظام بر تفنین... سرلک: چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط نیکو نهاد: تاثیر اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم ورعی: شخصیت و… ادامه مطلب...