شنبه 24 مهر 1400
- السبت 10 ربيع أول 1443
- Sat 16 Oct 2021

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

قوانین عادی

قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1392/2/25) کلیاتماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف… ادامه مطلب...
قانون مجازات اسلاميكتاب اول ـ كلياتبخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ تعاريفماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است. ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود. فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکانماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه… ادامه مطلب...
ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره… ادامه مطلب...
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور همراه با اعمال اصلاحات سال ۹۳ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های… ادامه مطلب...
فهرست مندرجات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عنــــوان باب اول - کلیات فصل اول - تشکیل مجلس و تشکیلات آن مبحث اول - افتتاحیه و استقرار مجلس اول - محل تشکیل دوم - افتتاح مجلس سوم - تشریفات سوگند چهارم – جایگاه‌ها پنجم - انتظام مجلس مبحث دوم - تشکیلات قانونگذارى مجلس اول - هیأت‌هاى رئیسه مجلس الف - هیأت رئیسه سنى ب - هیأت رئیسه موقت ج - هیأت رئیسه دائم د - مسؤولیت مشترک هیأت رئیسه در برابر… ادامه مطلب...
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲بخش اول - كلياتفصل اول - تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آنماده ۱- آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.ماده ۲- دادرسي كيفري بايد مستند به قانون… ادامه مطلب...
« قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران » مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات بعدیفصل اول ـ کلیاتماده ۱ ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.ماده ۲ ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.ماده ۳ (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره… ادامه مطلب...
ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران احتراماً به پیوست یک نسخه از آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پس از اعمال موارد اصلاحی که در تاریخ 5/9/1384 به تأیید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌گردد.رئیس دفتر دادستان کل ویژه روحانیتشماره 9599/1 – 5/9/1384جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد سلیمیدادستان محترم ویژه روحانیتنامه ارسالی جنابعالی بشماره 55805/84/14 مورخ 27/7/1384 بانضمام اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت جهت تائید… ادامه مطلب...
صفحه1 از2