جمعه 7 بهمن 1401
- الجمعة 6 رجب 1444
- Fri 27 Jan 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

سردبیر دو فصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی: با اهتمام محققان و پژوهشگران ، 6 عنوان مقاله  در حوزه فقه حکومتی  در آستانه انتشار در شماره هفتم است و به‌زودی برای بهره‌مندی مخاطبان منتشر می‌شود.

ادامه مطلب...

دو فصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی در شماره ششم خود به‌طور ویژه و در سطح پژوهشی، به بررسی امکان‌سنجی تبدیل نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی(1)به نظام پارلمانی پرداخته است.

ادامه مطلب...

حقوق اساسی، مهمترین شاخه از شاخه های حقوق عمومی است و با بهره گیری از منابعی چون قانون اساسی که عالیترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور است، به بررسی ماهیت حاکمیت، نوع حکومت، تشکیلات و صلاحیت های قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت، صلاحیت مقام های دولت و نیز حقوق و آزادی های بنیادین ملت، می پردازد.

ادامه مطلب...
  1. چگونگي حكومت حاکمان[1]

از آن جا که حکومت، دارای قوای سه گانه و نهادهای خاص می باشد، بخشی از بررسی چگونگي حكومت، مربوط به بررسی این قوا در حکومت اسلامی و بخشی مربوط به بررسی حقوق مردم در نظام اسلامی است. بدین ترتیب ابتدا قلمرو اختیارات حاکم و ارتباط آن با موضوع تفکیک قوا را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب...

حکومت در اسلام

سه پرسش اساسي در برابر هر نظام سياسي وجود دارد: چه كساني حكومت مي كنند؟ چگونه به حكومت مي رسند؟  چگونه حكومت مي كنند؟ مباحث حکومت در اسلام را در پاسخ به این سه پرسش بررسی می کنیم:

ادامه مطلب...

بررسی «حقوق بشر» در جوامع بشری و «حقوق بشر در اسلام»، با چالشهای فراوانی روبروست؛ این که انسان از چه حقوقی برخوردار است و مسؤولیت هایش چیست، بستگی به هویت انسان، ابعاد وجودی، نیازمندی ها و نیز هدف و مقصودی دارد که برای آن آفریده شده است. تفاوتهای فرهنگی و گونه گونی بنیادهای فلسفی در نوع نگاه به انسان و حقوق وی را نمی توان انکار کرد و روشن است که پاسخ مکاتب مادی با مکاتب الهی در این خصوص، در برخی از موارد، یکسان و مشابه نیست. آفت بزرگ پژوهشهای حقوقی مرتبط با حقوق بشر، نگرشهای افراطی یا تفریطی نسبت به حقوق بشر معاصر است که گاه به تقدیس و گاه به تحقیر آن انجامیده و در نتیجه اصالت علمی آن را زیر سئوال برده است. نوشته حاضر تلاش کرده است تا خود را از این آفت دور نگه دارد.

ادامه مطلب...

پژوهشنامه «پایش و آسیب شناسی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر» منتشر شد.


به گزارش "صراط مبین" چهارمین شماره از پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث در سال 1395 با عنوان «پایش و آسیب شناسی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر» چاپ و منتشر شد. این پژوهشنامه در هر شماره یکی از مسائل اجتماعی – فرهنگی را با رویکرد حل مساله مد نظر قرار داده است و با محورهای پژوهشی مختلف، پس از ارائه تصویری واضح از مساله، در صدد تبیین راه کارهای حل آن است.

ادامه مطلب...

غیرت دینی؛ رمز موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر

حسین جوان آراسته
 


جلوگیری و مقابله با گسترش فرهنگ تساهل و تسامح غربی در جامعه معاصر ایرانی، از مهمترین دغدغه ها در اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. در این رابطه "صراط مبین" مصاحبه ای با دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انجام داده که در ادامه مشروح این مصاحبه ارائه می گردد.

ادامه مطلب...
صفحه1 از7