شنبه 24 مهر 1400
- السبت 10 ربيع أول 1443
- Sat 16 Oct 2021

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

انقلاب اسلامى ايران از بزرگ ترين انقلاب هاى جهان است كه سر منشأ تحولات گسترده سياسى، اجتماعى و فرهنگى در جامعه بزرگ بشرى امروز، بوده و خواهد بود. زلزله عظيمى كه در شرق اسلامى در دهه هاى پايانى قرن بيستم به وقوع پيوست، هر دو قطب غرب سرمايه دارى و شرق سوسياليستى را به سختى تكان داد و نظريه پردازان علوم سياسى را متوجه ظهور قدرتى در برابر ابرقدرت هاى زمان نمود. اين قدرت چيزى جز قدرت دين نبود كه پس از قرن ها انزوا و حاشيه نشينى بار ديگر ايفاگر نقش برتر و ممتاز خويش در عرصه زندگى سياسى انسان مى شد. در سده گذشته انقلاب هاى ضد استبدادى مشروطه و ضد استعمارى ملى شدن نفت، گرچه از عنصر مكتب و رهبرى دينى نيز برخوردار بودند ـ و همين امر در پيدايى و شكوفايى اين نهضت ها سهمى اساسى داشت ـ اما دليل اصلى ناكامى و عدم توفيق آنها را بايد در فاصله گرفتن از مكتب و ناديده گرفتن قدرت آن و انحراف از مسير اسلام اصیل دانست.

ادامه مطلب...

در اولين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكومت ايران«جمهوري اسلامي» معرفی شده است. به موجب اين اصل، نظام سياسي ايران برخوردار از نوعي ثنويت در حاكميت مي‏باشد: جمهوريت نمايانگر حاكميت ملي و اسلاميت نشانگر حاكميت ديني است. پذيرش توأمان دو نوع حاكميت و تلفيق و سازگاري ميان آنها در هيچ يك از قوانين اساسي موجود در نظامهاي سياسي به چشم نمي‏خورد.

ادامه مطلب...

پس از بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و مطابق سرفصلهای جدید، همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی 1 و 2 و 3 توزیع شده و  در هر مبحث، مطالب عام حقوق اساسی و مطالب خاص مربوط به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان ارائه می شود. مطابق این سرفصلها، تمرکز اصلی در حقوق اساسی 2، بر بررسی ساختار حکومت و نهادهای اساسی است.

ادامه مطلب...

حقوق اساسی به عنوان اصلی ترین شاخه حقوق عمومی، آیینه تمام نمای هویت دولت و حقوق ملت است و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه الگوی مردم سالاری دینی در جهان معاصر، تجربه ای نوین از بنیادی ترین اصول حکمرانی شایسته را در معرض دید صاحب نظران قرارداده است.

ادامه مطلب...

اندیشۀ حاکمیت ملی در عصر نوزایش، با دیدگاه‌های افرادی مانند توماس هابز، جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، تئوریزه شد و همین اندیشه‌ها در قوانین اساسی آمریکا و فرانسه و سپس در دیگر کشورها یکی پس از دیگری راه یافت و به عنوان گفتمانی مسلط، غرب تا شرق را در هم نوردید.

ادامه مطلب...

در تعليم و تربيت اسلامي، چگونگي رابطه متقابل «فرد» و «جامعه» و اين واقعيت كه صلاح و فساد هر يك، صلاح و فساد ديگرى را تحت تأثير قرارمي‌دهد، با حساسيت فوق العاده اي مورد توجه قرارگرفته است. مکاتبی كه تنها «اصلاح خود» يا  «اصلاح ديگران» را در دستور كارقرارمي دهند، جايي در انديشه اسلامي ندارند زيرا در اسلام به دليل پيوند ناگسستنی ميان «فرد و جامعه» ، اصلاح خود و ديگران به صورت توامان از مومنان مطالبه شده است. نفي بي طرفي در مناسبات اجتماعي، همان چيزي است كه فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» خواهان آن است. در انديشه اسلامي، انسان مطلوب، انساني است كه هم صالح است و هم مصلح و بر همين اساس، عافیت طلبي و بي مسئوليتي از سوي مومنان واقعي به كناري گذاشته شده است.

ادامه مطلب...

نشست علمی فقه انتخابات

این نشست علمی در دانشگاه ادیان و مذاهب در تاریخ 23/2/1396 برگزارگردید.

ارائه کنندگان: حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا اسلامی (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدرس گروه مذاهب فقهی دانشگاه اديان ومذاهب) و حسین جوان آراسته (دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه)

محورها:

  1. مبانی فقهی اعتبار آرای عمومی (از دیدگاه دو نظریه انتصاب و انتخاب)
  2. مشروعیت انتخابات در نظام سیاسی اسلام و نسبت آن با بیعت
  3. مبنای سهیم‌دانستن مردم در حکومت و قایل شدن حق مشارکت برای آنان (بررسی موضوع بر مبنای دو نظریه انتصاب و انتخاب) ادامه مطلب...

 

ارائه دهنده: حسین جوان آراسته

مکان: پژوهشگاه فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي

زمان: 11/8/1390

ادامه مطلب...

ارائه دهندگان: حسین جوان آراسته و علی مشهدی

زمان: 20 آذر 1391  

مکان: پردیس فارابی دانشگاه تهران

هدف نشست:

بررسي تفكيك قوا  به عنوان يك از موضوعات بسيار مهم در حوزه علوم سياسي و حقوق  و ميزان انطباق آن با ديدگاه هاي فقها

ادامه مطلب...

ارائه دهندگان:

حسين جوان آراسته               

حجه الاسلام  و المسلمين اسلامي        

مکان: دانشگاه مفيد   

زمان: 15/4/1390  

ادامه مطلب...
صفحه5 از7