چاپ کردن این صفحه

انتشارشماره 4 دو فصلنامه فقه حکومتی

شماره 4 دو فصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی به مدیر مسئولی و سردبیری حسین جوان آراسته منتشر شد. نویسندگان و عناوین مقالات این شماره عبارتند از آقایان :

ارسطا: نحوه مواجهه امیر المومنین با صاحبان قدرت

بهادری جهرمی: مردم و حکومت غیر اسلامی، سکوت، هجرت و مقابله

دادمرزی: ملاحظاتی بر تاثیر سیاستهای کلی نظام بر تفنین...

سرلک: چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط

نیکو نهاد: تاثیر اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم

ورعی: شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف الغطاء

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)